1
Bạn cần hỗ trợ?

Men vi sinh đa chủng trong phòng ngừa viêm ruột hoại tử và tử vong ở trẻ sơ sinh

Viêm ruột hoại tử (NEC) là bệnh cấp tính thường gặp nhất ở đường tiêu hóa ở trẻ non tháng rất nhẹ cân .Tỷ lệ mắc bệnh NEC ≥ giai đoạn 2 thay đổi từ 2,6% đến 28,0% trẻ sơ sinh sinh non nhẹ cân, với tỷ lệ tử vong liên quan nằm trong khoảng từ 16% đến 42% . Trẻ sinh non bị NEC có nguy cơ bị biến chứng lâu dài, bao gồm suy giảm phát triển thần kinh, hội chứng ruột ngắn và chậm phát triển

Tổng quan

    Đây là một phân tích tổng hợp xem xét các tài liệu cập nhật nhất để điều tra xem men vi sinh đa chủng có hiệu quả hơn men vi sinh chứa một chủng duy nhất trong việc làm giảm NEC và tử vong ở trẻ sơ sinh sinh non hay không. Nghiên cứu tổng hợp từ 25 thử nghiệm với tổng số 7345 trẻ sơ sinh. Các nghiên cứu được tổng hợp từ dữ liệu MEDLINE, EMBASE và Cochrane CENTRAL, từ năm 2001 đến 2016.

Các kết quả

    Men vi sinh đa chủng làm giảm rõ rệt tỷ lệ mắc bệnh NEC. Tỷ lệ mắc bệnh NEC là 2,4% ở nhóm sử dụng men vi sinh đa chủng, trong khi ở nhóm dùng giả dược là 6,5% . Men vi sinh đa chủng cũng có hiệu quả cao hơn trong việc giảm tỷ lệ tử vong ở những trẻ này.

    Men vi sinh đơn chủng sử dụng các loài Lactobacillus có tác dụng hạn chế trong việc làm giảm NEC. Trong các thử nghiệm Lactobacillus, tỷ lệ mắc NEC là 3,0% trong nhóm Lactobacillus và 5,0% trong nhóm giả dược

   Các thử nghiệm sử dụng men vi sinh đơn chủng Bifidobacterium và Saccharomyces boulardii không cho thấy bất kỳ tác dụng có lợi nào trong việc làm giảm NEC hoặc tỷ lệ tử vong.

chứng minh khoa học men vi sinh đa chủng

Men vi sinh đa chủng trong phòng ngừa viêm ruột hoại tử ở trẻ sơ sinh

Kết luận

    Men vi sinh đa chủng, có khả năng thay đổi hệ vi sinh vật đường ruột và khôi phục đa dạng vi sinh là giải pháp hiệu quả nhất để ngăn ngừa viêm ruột hoại tử và tử vong ở trẻ sơ sinh sinh non rất nhẹ cân (trẻ sinh non ≤ 34 tuần tuổi hoặc cân nặng khi sinh ≤ 1500 g)

   Tài liệu tham khảo: Men vi sinh đa chủng dường như là loại men vi sinh hiệu quả nhất trong phòng ngừa viêm ruột hoại tử và tử vong: Một phân tích tổng hợp cập nhật. Xuất bản trực tuyến 2017 Feb 9. doi:  10.1371 / Tạp chí.pone.0171579

    Xem chi tiết tại: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5300201/

Các bài khác

1900 636985