1
Bạn cần hỗ trợ?

Nghiên cứu khóc dạ đề

Khóc dạ đề (colic) ở trẻ sơ sinh là một tình trạng nặng nề ảnh hưởng đến 1/5 trẻ <3 tháng tuổi. Đây được cho là một tình trạng có thể tự hết. Nhưng có những bằng chứng mới về tác hại lâu dài của khóc dạ đề đối với hành vi và giấc ngủ của trẻ. Nghiên cứu khóc dạ đề (colic) chỉ ra Lactobacillus Reuteri hiệu quả trong điều trị khóc dạ đề (colic) ở trẻ sơ sinh

Tổng quan nghiên cứu khóc dạ đề (colic)

    Mục tiêu nghiên cứu: Thông qua phân tích tổng hợp dữ liệu của người tham gia, khẳng định xem Lactobacillus reuteri có làm giảm thời gian khóc dạ đề (colic) hoặc quấy khóc ở trẻ sơ sinh hay không.

    Nghiên cứu này là một phân tích tổng hợp những thử nghiệm ngẫu nhiên mù đôi (xuất bản vào tháng 6 năm 2017) của Lactobacillus reuteri so với giả dược. Cả men vi sinh và giả dược đều dùng đường uống cho trẻ sơ sinh bị khóc dạ đề, trong thời gian 21 ngày.

    Bốn thử nghiệm mù đôi gồm 345 trẻ sơ sinh khóc dạ được tham gia nghiên cứu. Trong đó 174 trẻ được sử dụng men vi sinh và 171 trẻ sử dụng giả dược.

Kết quả: 

    Nhóm trẻ được sử dụng men vi sinh chứa Lactobacillus reuteri ít khóc và / hoặc quấy khóc hơn nhóm giả dược ở mọi thời điểm.

    Nhóm sử dụng men vi sinh có khả năng điều trị thành công gần như gấp đôi so với nhóm giả dược ở mọi thời điểm

nghiên cứu khóc dạ đề

Hình 1. Lactobacillus reuteri có hiệu quả cho trẻ sơ sinh bị khóc dạ đề.

Kết luận:

    Lactobacillus reuteri có hiệu quả và được khuyên dùng cho trẻ bú mẹ bị khóc dạ đề.

   Tài liệu tham khảo: Lactobacillus reuteri để điều trị khóc dạ đề ở trẻ sơ sinh: Một phân tích tổng hợp . DOI: 10.1542 / ped.2017-1811

   Xem thêm: https://pediatrics.aappublications.org/content/141/1/e20171811#T3

Các bài khác

1900 636985